A children´s book for 7-12 year olds about the bi-lingual siblings Sonja and Fred who go on the road in Iceland with their dad Claudio.
... read more

FINISHED

This project is now finished.

€3,929

raised of €3,500 goal.

0

days to go.

112% FUNDED
No rewards exist or campaign is not public. Log in to add or edit rewards.
Get this! All gone!

Pledge € {{ reward.amount }} {{ reward.amount * 150 }} ISK


{{ reward.title }}

{{ reward.description }}

Limited ({{ stockLeft }} left of {{ reward.stock }} ) Gone (0 left of {{ reward.stock }} )
{{ reward.stock_reserved }} backer {{ reward.stock_reserved }} backers
Get this!

Pledge without a reward

Plan

To add milestones and tasks to your plan, please send them via e-mail to info@karolinafund.com. Tell us which tasks you have already finished (checked) and which ones are left.

Showing what the plan is for your project helps build trust with potential backers.

The book

100%
 • Research for the book
 • Writing the story
 • Brainstorming and research for illustrations
 • Illustrations ready
 • Proof-reading

Print

100%
 • The book ready for printing
 • The book has been published

Ebook

100%
 • The ebook in English
 • The ebook in Icelandic

Book Launch

100%
 • Book Launch party!
 • Delivery of rewards to those fantastic people that supported us!
... show tasks

Further Information

--- English description below ---

Á puttanum með pabba

er bók fyrir 7 – 12 ára börn. Sagan gerist í sumarfríi íslensk-ítölsku systkinanna Sonju og Frikka. Hún minnir um margt á „road movie” því þau lenda í ótrúlegum ævintýrum á óvæntu puttaferðalagi með pabba sínum.
Sonja og Frikki fara til Sikileyjar að eyða sumrinu með pabba, afa og ömmu. Fríið byrjar ekki vel því amma og afi verða snögglega að sinna veikum frænda og pabba er boðið draumahlutverk í kvikmynd á Spáni. Allt í einu er enginn til staðar á Sikiley til að sjá um systkinin. Á meðan pabbi reynir að fá pössun hjá vinum og nágrönnum kaupa systkinin flugmiða heim til Íslands. Eini gallinn er að mamma er ekki heima og svarar ekki símanum… Pabbi fylgir systkinunum til Íslands í þeirri trú að mamma finnist fljótt. Hún hefur hins vegar farið í útilegu austur til Hallormsstaðaskógar og gleymt símanum heima. Pabbi, Sonja og Frikki leggja því upp í óvissuferð til að elta hana uppi því annars missir pabbi af tækifæri lífs síns. Það er ekki þrautalaust því veskinu hans pabba er rænt á leiðinni til Íslands. Þau þurfa því að treysta á hugvit sitt og góðmennsku annarra til að allt gangi upp.

Textabrot 1

Hvers vegna þarf að segja þessa sögu?

Börnum af ólíku þjóðerni og af tvöföldu/margföldu þjóðerni hefur fjölgað gífurlega síðastliðin ár. Þessum hópi hefur lítið verið sinnt hingað til í bókmenntaheiminum á Íslandi. Veruleiki barna með tvö eða fleiri þjóðerni er að sumu leyti ólíkur veruleika al-íslenskra barna. Þau þurfa að fóta sig í fleiri menningarheimum, tala fleiri en eitt tungumál, túlka fyrir foreldra og aðra í kringum sig, og takast á við fordóma í samfélaginu gagnvart þjóðerni/þjóðernum sínum. Þetta er raunveruleiki Sonju og Frikka í bókinni Á puttanum með pabba. Á ferðalaginu kynnast þau persónum sem umsnúa hugmyndum um staðalímyndir og hlutverk kynjanna. Sagan tekur á fordómum og klisjum á áreynslulausan og skemmtilegan hátt.

Textabrot 2

Af hverju Karolina Fund?

Við ætlum að gefa bókina Á puttanum með pabba út, bæði sem rafbók og á prenti. Textinn er þegar kominn en okkur langar að gæða persónur og söguna lífi með fallegum teikningum eftir Láru Garðarsdóttur. Við leitum eftir stuðningi fyrir myndskreytingum og prentun bókarinnar í gegnum þennan sniðuga vettvang sem okkur finnst Karolina Fund vera.

Og hver erum „við“?

Höfundar bókarinnar Á puttanum með pabba eru Vala Þórsdóttir og Kolbrún Anna Björnsdóttir. Teikningar eru eftir Láru Garðarsdóttur.

Vala Þórsdóttir rithöfundur hefur einbeitt sér að barnabókum með fjölmenningu í forgrunni síðustu ár. Þankaganga Myslobieg sem hún gerði í samvinnu við Agnieszku Nowak teiknara fékk Fjöruverðlaunin, bókmenntaverðlaun kvenna 2010, Vorvinda viðurkenningu Ibbý á Íslandi og er á Heiðurslista IBBY International 2012 yfir bestu skrifuðu barnabækur á heimsvísu auk þess sem hún hlaut viðurkenningu frá menntamálaráðuneyti Póllands fyrir teikningar. Að auki hefur Vala skrifað fjölda leikrita, svo sem verðlaunaleikritið Eldhús eftir máli, hversdagslegar hryllingssögur fyrir Þjóðleikhúsið 2005. Hún hefur einnig skrifað fyrir sjónvarp, útvarp og kvikmyndir.

Kolbrún Anna Björnsdóttir er menningarmiðlari, leikari og kennari að mennt. Hún hefur meðal annars skrifað kennsluefni, smásögur og handrit auk þess að leika, kenna og miðla menningu. Nýverið gaf Námsgagnastofnun út jafnréttisnámsefnið Ég, þú og við öll eftir Kolbrúnu og Fatemu Hossaini. Þá hefur Kolbrún haldið ótal fyrirlestra um jafnréttiskennslu í tengslum við námsefnið. Örmyndin Leitin að kvenleikanum eftir Kolbrúnu og Sigríði Ástu Árnadóttur var valin opnunarmynd Örvarpsins, örmyndahátíðar RÚV. Á puttanum með pabba er hennar fyrsta skáldsaga.

Lára Garðarsdóttir útskrifaðist árið 2008 með BA-próf í teiknimyndagerð frá The Animation Workshop í Danmörku og hefur unnið við myndskreytingar, teiknimyndagerð og auglýsingar. Vegna einlægs áhuga á sköpun og þess að vera nær ávallt í góðu skapi kom hún fljótlega inn í samstarfið sem hin fullkomna manneskja til að teikna myndirnar í bókina.

Hvað við ætlum að gera í framhaldinu …..

Á puttanum með pabba er fyrsta verkefnið okkar af mörgum. Við höfum nefnilega margar hugmyndir sem við ætlum að hrinda í framkvæmd. Við ætlum til dæmis að láta þýða bókina Á puttanum með pabba yfir á ensku og seinna á ítölsku og selja rafrænt í gegnum Amazon. Þá er framhald Á puttanum með pabba, bókin Allt í pati á Sikiley, þegar í bígerð!

Við erum einnig með hugmyndir að öðrum bókaflokkum fyrir börn sem hafa jafnrétti að leiðarljósi, ekki aðeins jafnrétti kynjanna heldur milli kynþátta, trúarbragða, fatlaðra og ófatlaðra, ríkra og fátækra. Í ljósi breytts samfélags og ástands í heiminum teljum við að það sé þörf fyrir enn sterkari fyrirmyndir jafnréttis og frelsis fyrir börn.

--- English description ---

Sonja and Fred - Travelling With Dad is a book aimed at children between the ages of 7 and 12. The story takes place during the summer holidays of the Icelandic Italian siblings Fred and Sonja. It is a “road movie” of sorts as they have great adventures on an unexpected road journey with their dad.

Sonja and Fred go to Sicily to spend the summer with their dad, granddad and grandma. The holiday does not get off to a good start as grandma and granddad suddenly have to go away to tend to an uncle who is ill and dad is offered his dream role in a film shooting in Spain. All of a sudden there is nobody to take care of Sonja and Fred. While dad tries to get friends and neighbours to step in, Sonja and Fred purchase an airplane ticket back to Iceland. The only problem is that their mum is not at home and is not answering her mobile … Dad accompanies the kids to Iceland in the belief that their mother will quickly be located. However, it turns out that she has gone camping way out east in Hallormsstaðaskógur and has left her mobile at home. Dad, Sonja and Fred set off on an uncertain journey to catch up with her because otherwise dad will miss the opportunity of a lifetime. This is not straightforward as dad’s wallet was stolen on the way to Iceland. They must therefore rely on their own wits and the kindness of others for everything to work out.

Why does this story need to be told?

In the last few years, the number of children with different nationalities and of dual/multiple nationalities has increased greatly. This group has been poorly served by the Icelandic literary world. The reality of children with two or even more nationalities is in some ways different to the reality of Icelandic children. They have to find their feet in more than one cultural world, speak more than one language, interpret for their parents and others around them and face up to prejudices in society about their nationality/nationalities. This is Sonja and Fred´s reality in the book Sonja and Fred - Travelling With Dad. On their journey they meet people that turn stereotypes and gender roles upside down. The story addresses prejudices and clichés head on in a fun and effortless way.

Why Karolina Fund?

We want to publish Sonja and Fred - Travelling With Dad both as an ebook and in print. The text has already been completed but we want to give life to the characters and the story with Lára Garðarsdóttir´s beautiful drawings. We are seeking support for the illustration and printing of the book through the clever platform we feel Karolina Fund is.

And who are “we“?

The authors of the book Sonja and Fred - Travelling With Dad are Vala Þórsdóttir and Kolbrún Anna Björnsdóttir. Illustrations are by Lára Garðarsdóttir.

Vala Þórsdóttir, writer, has in the last few years focused on children´s books with multiculturalism in the foreground. Þankaganga Myslobieg, which she did in collaboration with the illustrator Agnieszka Nowak, was awarded Fjöruverðlaunin, the women´s literary prize in 2010, received the Vorvindar (Spring Winds) recognition from IBBY (The International Board of Books for Young People) in Iceland and given a place on the IBBY International Honour´s List 2012 for the best written children´s books in the world, in addition to receiving an acknowledgement for illustration from the Ministry of Education in Poland. Vala has also written a number of plays, such as the award winning play Eldhús eftir máli, hversdagslegar hryllingssögur (Kitchen to measure, ordinary horror stories) for the National Theatre of Iceland in 2005. She has also written for television, radio and film.

Kolbrún Anna Björnsdóttir has just graduated with an M.A.-degree in applied cultural studies and is a teacher and writer. She has written teaching materials, short stories and scripts, in addition to acting, teaching and working on various culture-related projects. Recently the Icelandic National Centre for Educational Materials published the textbook Ég, þú og við öll (Me, you and all of us) by Kolbrún and Fatema Hossaini. Kolbrún has also given numerous lectures on equality education in relation to the teaching materials. The short, or micro film Leitin að kvenleikanum (The Search for Femininity) by Kolbrún and Sigríður Ásta Árnadóttir was selected as the opening film of Örvarp, the Icelandic National Broadcasting Service Micro Film Festival.Sonja and Fred - Travelling With Dad is her first novel.

Lára Garðarsdóttir graduated in 2008 with a BA Degree in Character Animation from The Animation Workshop in Denmark and has worked in illustration, animation and advertising. Because of her sincere interest in creativity and being practically always in a good mood, she soon came into the collaboration as the perfect person to illustrate the book.

What we are going to go on to do …….

Sonja and Fred - Travelling With Dad is the first of many projects. We have a lot of ideas which we intend to put into action. We are going to have the book Sonja and Fred - Travelling With Dad translated into English and Italian and sell the ebooks through Amazon. A sequel to Sonja and Fred - Travelling With Dad, the book Sonja and Fred - A Sicilian Adventure, is already in the pipeline!
We also have ideas for other book series for children incorporating equality, not only equality between men and women but equality between races, religions, the disabled and the abled, the rich and the poor. In view of our changed society and developments in the larger world we believe there is a need for strong role models for equality and freedom for children.

{{ userName(backer) }}

{{ backer.short_description }}

FINISHED

This project is now finished.

€3,929

raised of €3,500 goal.

0

days to go.

112% FUNDED
No rewards exist or campaign is not public. Log in to add or edit rewards.
Get this! All gone!

Pledge € {{ reward.amount }} {{ reward.amount * 150 }} ISK


{{ reward.title }}

{{ reward.description }}

Limited ({{ stockLeft }} left of {{ reward.stock }} ) Gone (0 left of {{ reward.stock }} )
{{ reward.stock_reserved }} backer {{ reward.stock_reserved }} backers
Get this!

Pledge without a reward

Karolina Fund ehf © 2022 | Kt: 460712-1570 | VAT: 111464