Þóra Hinriksdóttir

Natural Shelterbelt

  • Environmentalist
  • Forrestry
  • Social Work

A project to organically grow shelterbelts and writing a manual about the project, with guidelines that everyone can use. To make this environmentally important task become real I need your help.

Ecological Shelterbelts Project

Ég heiti Þóra Hinriksdóttir. Frá því ég man eftir mér hefur mig dreymt um að vinna með náttúruna. Ég lét loks verða verða af því og brautskráðist sem garðyrkjufræðingur af skógræktarbraut frá Landbúnaðarháskóla Íslands að Reykjum árið 2012 og er nú í verknámi.

Tilgangur þessa verkefnis er tvíþættur, annars vegar gengur það út á að fara niður í grasrótina og rækta upp skjólbelti á lífrænan hátt og hins vegar, þar sem ég er einlægur náttúru unnandi, vil ég með þessari vinnu vekja fólk til umhugsunar á umhverfismálum og lífrænni ræktun. Hvernig við getum haft áhrif, og höfum raunverulega áhrif á náttúruna og allt umhverfi okkar með gerðum okkar eða aðgerðarleysi.

Hér er það sem ég þarfnast þíns stuðnings. Ekki aðeins hjálpar þú mér að byggja skjólbelti og vekja athygli á lífrænni ræktun og umhverfismálum, heldur færð þú í hendurnar fræðslu og leiðbeiningarrit sem ég mun skrifa um ræktun skjólbelta og trjáa á lífrænan hátt sem þú getur notað við eigin ræktun.

Samkvæmt Global Footprint Network (GFN), sem eru alþjóðleg samtök sem vinna að vitundarvakningu varðandi náttúruna og því að koma á sjálfbærni í vistkerfum heims, höfum við fullnýtt náttúruauðlindir jarðar sem hún getur sjálf endurnýjað fyrir þetta ár. Það átti sér stað 19. ágúst. Afleiðingar af því eru margvíslegar, loftslagvandamál, vistkerfi og fæðukeðjur geta orðið fyrir óafturkræfri eyðileggingu og dýr og plöntur eru í útrýmingarhættu.

Kaflar heimildarrits um lífræna ræktun.

Formáli.

Saga og samskipti manns og jarðar.

Áhrif grænna svæða á heilsufar.

Frumkvöðlar lífrænnar ræktunar,

Jarðvegurinn.

Lífræn ræktun.

Af hverju ekki varnar og eiturefni.

Afhverju ekki erfðarbreytt.

Lífrænar varnir og samræktun plantna.

Skjólbelti.

Undirbúningur.

Gróðursetning.

Viðhald.

Lokaorð

Frekari lesning ( bækur um skyld efni )

Heimildarskrá.

Kafli úr heimildarriti um lífræna ræktun

Skjól úr lifandi trjám er víða ákjósanlegt, þar sem það er ódýrara til lengri tíma litið, viðhaldsfrírra og endingarbetra en skjólveggur úr timbri.

Skjólbelti henta vel til að skýla byggingum, en skjólið getur í reynd virkað eins og einangrun og leitt til minni hitunar kostnaðar húsa allt að 10 -50%. Auk þess sem skjólið getur dregið úr veðrun húsa og sliti á málningu.

Skjólbelti nýtast einnig til að stýra snjóalögum nálægt mannvirkjum og vegum, þar sem snjóalög næst skjólbeltum ráðast af þéttleika þeirra og hæð, og sýna okkur best hvernig skjólgjafinn virkar.

Með skjóláhrifum sínum auka skjólbeltin uppskeru á ræktunar löndum, því meiri hitakröfur sem ræktunar plöntur gera um hita, því meiri er uppskeruaukningin.

Á beitarsvæðum eykst vellíðan og þrif búsmala, minnkar orku og fóðurþörf þeirra og minnkar þannig kostnað.

Skjólbelti geta haldið aftur af og jafnvel hindrað jarðvegsrof.

Kafli úr heimildarriti um skjólbeltagerð.

Um er aðræða fjögur skjólbelti alls, mismunsndi löng en með þrem til fjórum röðum skjólplantna, mismunandi tegundir eftir jarðvegi og aðstæðum hvers svæðis. 400 metrar alls sé miðað við einfalda röð.

Hér verðurleitast við að setja nytjaplöntur með í skjólbeltin svo sem berjarunna og mismunandi rósarunna, en bæði er hægt að nýta rósablöð og rósanýpur td. í sultur, hlaup og svokallaðar nýpusúpur, nýtingu berja þekkja svo allir. Einnig verða notaðar inná milli plöntur sem laða að sér býflugur og fugla sem sækja bæði í blómstur og ber. Fjölbreytni í plöntuvali er meðvitað notað til að minnka hættu á áföllum að völdum skordýra og veðurs.

Þetta verkefni hefur sérstöðu á þann hátt að hér verða eingöngu notaðar náttúrulegar aðferðir og varnir, td. í stað plastlagningar beða til varnar illgresi og eða illgresiseyða, verður eingöngu notast við náttúruleg niðurbrjótanleg efni til þess að þekja beðin, eins og nýslegið gras og léttútvatnað þang. Þessi aðferð hefur þann kost að þekja moldina vel og hamla þannig að illgresi nái sér ástrik auk þess að halda jarðveginum hæfilega rökum og hlýjum, bætir einnig skilyrði fyrir jarðvegslífverur sem nauðsynlegar eru heilbrigðum jarðvegi og plöntum. Lífræna jarðvegsþekjan verður síðar að næringarefnum er nýtast skjólbeltaplöntunum í framtíðinni.

My name is Þóra Hinriksdóttir. I have always had a great enthusiasm for environmental issues and dreamt of working in that field for a long time. I finally let it happen and in 2012 I graduated in Agricultural Science from the Agricultural University of Iceland at Reykir Ölfusi from a vocational studyprogram in forestry, and I am now in vocational training.

My vocational project is to create shelterbelts, and as a sincere natural devote I am growing these shelterbelts organically. My goal is to draw people’s attention to environmental matters and organic cultivation. The great question of how we affect nature and the environment with our do's and don'ts. An important part of this project is to write a manual and guidelines about the project, witch you can use with your own growing.

And here is where I need your support, not only do you help me make shelterbelts and draw peoples attention to the great environmental issues,which is on its own a great purpose, but also you will get directions about organic cultiwation and how you can make your own organic shelterbelt or grove of trees.

Acording to Global Footprint network (G.F.N) witch are international organizations who work at awaking awarnes about nature and sustainability in the wourld ecosystem. Now we have fully utilized the amounth
witch the earth can renewed it self for this year. That happened 19 Agust.
The consecuenses are various, climatic problems, ecosystem and food chains can bee irreversible damaded and animals and plants are in eliminating risk.

A chapters in the fyrst book:

Forewords.

Relations between mankinds and nature through the history.

Green spaces and its influence on health.

The orginaters in biological cultivations
and theyr emphasizes.

The soil.

Biological cultivation

.Why not ucing chemicals in cultivation.

Why not GMO.

Biological defences in cultivation.

Sheltherbelts.

Selecting plants.

Preparation.

Maitenance.

Futher readings.

Soursces.

Beginning the fyrst part of the Project

Collecting branches from mother shrubs of salix.

Birch seeds already in the soil.

Young Birch seedlings peaking up from the soil.

At The Project place.

In the beginning there was nothing.

Plowing the soil.

Finaly the soil is ready for planting.

Then it is time to make a fence.

Grafts of Salix wating to be planted.

Planting the Grafts of Salix.

Watering the newly planted Grafts.

Developing grafts.

I am becoming a great Salix buch.

Karolina Fund ehf © 2024 | Kt: 460712-1570 | VAT: 111464 | Powered by Karolina